Poziv za predaju ponuda za predavača

- Rujan 29 | - Nekategorizirano, ostala događanja | objavio | sa No Comments

Poziv za predaju ponuda za predavača u

Programu osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba

Obrazovni sektor: Zdravstvo i socijalna skrb

Poziv za predaju poziva za predavače

Kandidati trebaju imati položeno dodatno psihološko pedagoško obrazovanje. Poželjno je da kandidati imaju
iskustvo u radu s odraslima.

Ponude sa životopisom molimo poslati na adresu: Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad, Moslavačka 11, 10 310
Ivanić-Grad ili na e-mail: pucko.otv.uciliste.tajnistvo@hi.t-com.hr od 25.rujna do 5.listopada 2015. godine.

povezane objave

Odgovori

« »