Cjenik usluga

- Ožujak 20 objavio

pou2

ČLANARINA za 1 godinu:
odjel za odrasle 50 kn
djeca i umirovljenici 25 kn
Napomena: treće učlanjeno dijete (i svako sljedeće) u obitelji imaju BESPLATNU članarinu
ROK POSUDBE: 30 dana
PRODUŽENJE ROKA POSUDBE: za 1 knjigu 10 dana -lektira se ne produžuje

ZAKASNINA: po danu i po knjizi 0,50 kn
REZERVACIJA: po jedinici građe 3 kn
DUPLIKAT ČLANSKE ISKAZNICE: 10 kn
POSUDBA AV GRAĐE (CD-a, DVD-a): uračunata u članarinu
ODRASLI: 3 knjige+1 jedinica AV građe
DJECA: 3 knjige+1 jedinica AV građe
ROK POSUDBE: 5 dana / AV građa se ne produžuje
ZAKASNINA: po danu 3 kn
OŠTEĆENA, UNIŠTENA ILI IZGUBLJENA GRAĐA:
Nadoknađuje se zamjenom ili novčanom naknadom

PRETRAŽIVANJE INTERNETA: pola sata 5 kn
ISPIS format A4/crno-bijelo 1 kn/str.
FOTOKOPIRANJE 1 kn/str.

Odgovori