katalog_informacija

Natječaj za ravnatelja POU Ivanić-Grad

- Prosinac 6 | - Objave | objavio | sa No Comments

Na temelju članka 38. do 41. Zakona o ustanovama, te članka 32. i 33. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad raspisuje N A T J E Č A J za izbor ravnatelja/ravnateljice

Uvjeti: – Visoka stručna sprema – društvenog smjera – pet 5 godina radnog iskustva na poslovima koji su u svezi sa djelatnostima Učilišta

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine. Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti slijedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta : – dokaz o stručnoj spremi (diploma) – dokument – potvrde iz kojih je razvidno iskustvo na poslovima koji su u svezi sa djelatnostima Učilišta – elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu) – uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno da protiv njih nije pokrenut istražni ili kazneni postupak – životopis – program rada Rok za podnošenje prijava je deset dana od objave natječaja.

O rezultatima izbora kandidati/kandidatkinje bit će obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu:

Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad
Moslavačka 11 , 10 310 Ivanić-Grad s naznakom „Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice – Ne otvaraj“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

PREUZMI TEKST NATJEČAJA (PDF)
Natječaj za ravnatelja POU Ivanić-Grad

povezane objave

Odgovori

« »