DSC00308

Odgojni stilovi roditeljstva – predavanje

- Prosinac 21 | - Objave | objavio | sa No Comments

U utorak, 19.12.2017. u večernjim satima u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad mag. psihologije Tajana Hodko održala je predavanje pod nazivom „Odgojni stilovi roditeljstva“. Na predavanju smo saznali koliko su važni i kako pojedini odgojni stilovi utječu  na razvoj ličnosti djeteta – njegovo doživljavanje, osjećaje, ponašanje …

Donosimo sažetak predavanja:

Odgojni stilovi roditeljstva

Roditeljski “posao” jedan je od najizazovnijih i najznačajnijih zadataka u životu jednog roditelja.

U odgoju djeteta postoje različiti odgojni stilovi od kojih svaki na svoj način utječe na razvoj ličnosti djeteta – njegovo  doživljavanje, osjećaje, ponašanje …

Razlikujemo tri dimenzije roditeljstva:

  • TOPLINU (razumijevanje, ljubav, podršku i ohrabrenje) koju roditelj pruža djetetu
  • KONTROLU (roditeljska očekivanja, zahtjevi i nadzor) koja se može protezati od potpune kontrole do zanemarivanje djeteta
  • AUTONOMIJU koju roditelj daje djetetu (sloboda da donosi odluke sukladno sa svojom dobi)

Roditeljski stil odgoja odnosi se na obiteljsku klimu unutar koje se odvijaju različiti roditeljski postupci, a razlikuje se prema različitim kombinacijama tih triju dimenzija. Može se svrstati u četiri  skupine:

Autoritarni odgojni stil (kruti i strogi odgojni stil). Podrazumijeva odgojni stil u kojem roditelji stavljaju velika očekivanja i zahtjeve pred dijete provodeći strogi nadzor i kontrolu pri čemu ne pružaju dovoljno ljubavi i podrške. Roditelji su usmjereni na postavljanje granica i pravila te su skloni kažnjavanju u situacijama kada se isto ne poštuje ili prekrši. Glavni odgojni cilj je učenje samokontrole i poslušnosti djeteta autoritetu, a odnos roditelj – dijete se temelji na odnosu nadređenosti/podređenosti. Takva su djeca često nesigurna i povučena, ali mogu biti i agresivna, niskog prag tolerancije na frustraciju. Često su nepovjerljiva, nesigurna, neuspješna u rješavanju problema, stalno brinu kako zadovoljiti autoritet.

Permisivan odnosno popustljiv odgojni stil (visoka emocionalna toplina i slaba kontrola). Takvi roditelji su izrazito emocionalno osjetljivi, pružaju veliku ljubav,  toplinu i podršku, ali postavljaju male zahtjeve, imaju slabu kontrolu bez postavljanja granica nad djetetovim ponašanjem. Prvenstveno zadovoljavaju sve djetetove želje i prohtjeve. Ta djeca su često nesigurna i nesnalažljiva, impulzivna, slabe samokontrole, sklona agresivnosti kada se susretnu s ograničenjima i trenutačnom neispunjavanju želja i zahtjeva.

Zanemarujući ili indiferentni odgojni stil (slaba kontrola i emocionalna hladnoća roditelja). Roditelji postavljaju male zahtjeve, nemaju kontrolu nad djetetovim ponašanjem, djetetu ne postavljaju granice. Nezainteresirani su za djetetove aktivnosti, emocionalno su hladni i zaokupljeni su sami sobom. Rijetko iskazuju roditeljsku ljubav. Djeca su često neposlušna, neprijateljska, niskog samopoštovanja, sklona delikventnim oblicima ponašanja. Bazično se osjećaju nesigurnim, promjenjivog su raspoloženja i slabe samokontrole.

Autoritativni ili demokratski odgojni stil (čvrsta roditeljska kontrola i visoka emocionalna toplina). Roditelji postavljaju zahtjeve i očekivanja koja su primjerena dobi djeteta, provode nadzor i imaju čvrstu kontrolu nad djetetovim nepoželjnim obrascima ponašanja, uz ljubav, podršku i emocionalnu toplinu. Potiču djetetovu znatiželju, kreativnost, samouvjerenost i nezavisnost emocija. Vode računa o djetetovim osjećajima, potiču ga. Takva su djeca samopouzdana, sigurna u sebe visokog stupnja samokontrole, odgovorna.

Optimalno roditeljstvo uključuje toplinu i nadzor. Od temeljnog je značenja da se djeca osjećaju voljenima i prihvaćenima, no ona moraju i razumjeti pravila ponašanja, te vjerovati da će njihovi roditelji zahtijevati da ih slijede

Govoreći o stilu odgoja govorimo o ponašanjima koje roditelj primjenjuje u svom odnosu prema djetetu. Međutim, u životu rijetko nalazimo roditelje koje bismo mogli opisati samo jednim stilom već kombinaciju stilova.

Uspješnost odgoja ovisi o tome koji je stil prevladao (nema savršenog recepta u odgoju budući da ni sva djeca ni roditelji nisu isti). Odgoj treba biti prilagođen razvojnoj fazi i individualnosti djeteta, pri čemu treba prepoznati i razumjeti djetetove potrebe, njegovo ponašanje i moguće reakcije.

Tajana Hodko, mag. psihologije

 

povezane objave

Odgovori

« »