stariji

Poziv za predaju ponuda za predavača u Programu osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba

- Ožujak 1 | - ostala događanja | objavio | sa No Comments

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE IVANIĆ-GRAD

Ivanić-Grad,  27.02.2017.

Poziv za predaju ponuda za predavačaProgramu  osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba

Obrazovni sektor: Zdravstvo i socijalna skrb

NASTAVNI  PLAN

 

UKUPNO

 RB NASTAVNI PREDMET BROJ SATI
P             VJ          PN                  UKUPNO
1. Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije 30                                                       30
2. Njega starijih, nemoćnih i bolesnih osoba 130           30            80                   240
3. Zaštita na radu i prva pomoć 10             20                                      30
4. Praktična nastava i praktičan rad u zdravstvenoj .i/ili socijalnoj ustanovi                                 200                   200
UKUPNO 170             50         280                  500

P – predavanja;  VJ-vježbe;  PN – praktična nastava

KADROVSKI UVJETI 

RB NASTAVNA CJELINA NASTAVNIK
1. Osnove gerontologije, anatomije i fiziologije liječnik–doktor medicine s položenim stručnim ispitom
2. Njega bolesnika viša medicinska sestra s položenim stručnim ispitom, najmanje 5 godina radnog iskustva i pedagoško-psihološko obrazovanje
3. Zaštita na radu i prva pomoć liječnik–doktor medicine s položenim stručnim ispitom, viša medicinska sestra
4. Praktični dio viša medicinska sestra s položenim stručnim ispitom, najmanje 5 godina radnog iskustva i pedagoško-psihološko obrazovanje

Kandidati trebaju imati položeno dodatno psihološko pedagoško obrazovanje. Poželjno je da kandidati imaju

iskustvo u radu s odraslima.

Ponude sa životopisom molimo poslati na adresu: Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad, Moslavačka 11 10 310

Ivanić-Grad ili na e-mail: pucko.otv.uciliste.tajnistvo@hi.t-com.hr  od 27.veljače do 06.ožujka 2017. godine .

povezane objave

Odgovori

« »