Upisi i posudba

- Ožujak 20 objavio

pou_obrazovanje
Pravo korištenja usluga knjižnice ostvaruje se upisom u Knjižnicu.

Za upis u Knjižnicu naplaćuje se članarina prema Cjeniku usluga Knjižnice. Članstvo vrijedi godinu dana od dana upisa u Knjižnicu. Prilikom upisa potrebno je predočiti jedan od identifikacijskih dokumenata koji sadrži sve podatke potrebne za upis. Za upis djeteta potrebno je predočiti identifikacijski dokument roditelja ili staratelja. Članovi mogu koristiti usluge Knjižnice isključivo uz predočenje važeće članske iskaznice!

Knjižnična građa može se posuditi izvan Knjižnice ili se koristi u čitaonicama Knjižnice. Izvan knjižnice ne posuđuje se sljedeća građa: građa koja ima referentni karakter (enciklopedije, leksikoni, rječnici, atlasi i sl.), građa iz Zavičajne zbirke, serijske publikacije (časopisi, novine).

Za posuđenu građu korisnik je osobno odgovoran.

Članovi knjižnice mogu istovremeno posuditi 3 knjige + 1 DVD.
Rok posudbe knjiga je 30 dana, a za DVD 5 dana.
Po isteku roka posudbe građa se mora vratiti ili produžiti rok posudbe.

Produženje roka posudbe treba zatražiti prije isteka posudbe, a može se zatražiti osobno ili telefonom (građa se produžuje 10 dana).
Za građu na popisu školske lektire i primjerak naslova koji je rezerviran ne može se produžiti rok posudbe.
Za građu vraćenu nakon isteka roka posudbe naplaćuje se zakasnina prema Cjeniku usluga Knjižnice.
Korisniku koji građu ne vrati u propisanom roku Knjižnica šalje pismenu obavijest s pozivom na povrat posuđene građe u što kraćem roku.
Knjižničnu građu moguće je rezervirati uz naplatu prema Cjeniku usluga Knjižnice
Rezervirana građa mora se podići u roku od 3 dana od primitka obavijesti o prispijeću tražene građe.

Comments are closed.