Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad.

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI
Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad, nakon provedbe testiranja pristupačnosti, na ovim stranicama objavljuje Izjavu o pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i aplikacija vezanih uz usluge i projekte, njihovoj usklađenosti s Direktivom (EU) 2016/2102, te omogućiti pružanje povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unapređenja mrežne pristupačnosti.

Općenito
Stranica pou-ivanic-grad.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Napravljene su izmjene kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život. Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Izjava o pristupačnosti
Kao tijelo javnog sektora, Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad nastoji svoje mrežne stranice pou-ivanic-grad.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.
Stupanj usklađenosti
Mrežna lokacija pou-ivanic-grad.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj
– pojedini PDF dokumenti nisu čitljivi čitačima ekrana obzirom su nastali skeniranjem dokumenata
– dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
– dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis
– ne postoji mogućnost povećavanja veličine fonta, razmaka između slova ili proreda od strane korisnika

Podizanje razine pristupačnosti
Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad provest će korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri da bi bili u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.
Unatoč našim naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji pou-ivanic-grad.hr učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.
U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice, implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonijeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.
Promjena kontrasta i promjena veličine fonta riješene su instalacijom izbornika – alata za pristupačnost u gornjem lijevom kutu mrežnog mjesta.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti
Ova je Izjava sastavljena 30. listopada 2020., prema predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora, a utvrđen je Provedenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523 od 11. listopada 2018. o utvrđivanju predloška izjave o pristupačnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora.

Općenito
Stranica pou-ivanic-grad.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Napravljene su izmjene kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike internetske stranice Grada Ivanić-Grada da nam se u slučaju nemogućnosti preuzimanja neke informacije zato što je objavljena u nepristupačnom obliku obrate na niže navedene kontakte:
– E-mail: info@pou-ivanic-grad.hr
– Telefon: 01/2881-689
– Poštom: Moslavačka ulica 11, 10310 Ivanić-Grad

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje je tijelo za praćenje usklađenosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti internetske stranice Grada, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr