Kontakt

- Ožujak 20 objavio

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE IVANIĆ-GRAD

Adresa: Moslavačka 11 10 310 Ivanić-Grad

TELEFON: 01 2881 688 :: TELEFAX: 01 2881 688, 2881 689

EMAIL: info@pou-ivanic-grad.hr

Matični broj: 03136388
OIB: 60194917869
Poslovna banka : Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN:HR4624840081102560885

Ravnatelj:
Dražen Malec
ravnatelj@pou-ivanic-grad.hr

Tajništvo
EMAIL: pucko.otv.uciliste.tajnistvo@hi.t-com.hr

Jasmina Hren: jasmina@pou-ivanic-grad.hr
Ljiljana Maričić: ljiljana@pou-ivanic-grad.hr
Nevenka Matija: nevenka@pou-ivanic-grad.hr

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad:

Jasenka Haleuš, predsjednica Upravnog vijeća
Marija Kunek
Milica Piličić
Jadranko Bitenc
Senka Kušar Bisić

Odgovori