Kontakt

- Ožujak 20 objavio

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE IVANIĆ-GRAD
Moslavačka 11, 10310 IVANIĆ-GRAD
TEL. 01/2881 688
FAX. 01/2881 688, 2881 689
Matični broj 03136388
OIB 60194917869
Poslovna banka : Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN:HR4624840081102560885

Ravnatelj
Dražen Malec, dipl.polit.
ravnatelj@pou-ivanic-grad.hr

Tajništvo
EMAIL: info@pou-ivanic-grad.hr
Voditeljica Centra za obrazovanje i kulturu
Zrinka Radašević: zrinka@pou-ivanic-grad.hr
Administrator – blagajnik
Nevenka Matija: nevenka@pou-ivanic-grad.hr

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad
Krešimir Orešković, predsjednik Upravnog vijeća
Jasenka Haleuš, članica Upravnog vijeća
Milica Piličić, članica Upravnog vijeća
Nevenka Matija, članica Upravnog vijeća
Klementino Horvat, član Upravnog vijeća

Odgovori