Kontakt

- Ožujak 20 objavio

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE IVANIĆ-GRAD

Adresa: Moslavačka 11 10 310 Ivanić-Grad

TELEFON: 01 2881 688 :: TELEFAX: 01 2881 688, 2881 689

EMAIL: pucko.otv.uciliste.tajnistvo@hi.t-com.hr

Matični broj: 03136388
OIB: 60194917869
Poslovna banka : Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN:HR4624840081102560885

Ravnatelj:
Dražen Malec
pucko.otv.uciliste.tajnistvo@hi.t-com.hr

Voditeljica Knjižnice:
Senka Kušar Bisić
senka@pou-ivanic-grad.hr

Voditelj Centra za obrazovanje i kulturu:
Jadranko Bitenc
jadranko@pou-ivanic-grad.hr

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad:

Jasenka Haleuš, predsjednica Upravnog vijeća
Marija Kunek
Milica Piličić
Jadranko Bitenc
Senka Kušar Bisić

Odgovori