Na temelju članka 29. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad (KLASA: 612-01/17-02, URBROJ: 238/10-07-17/02-3 od 23. studenoga 2017.) i članka 7. Pravilnika o radu, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, (KLASA: 012-03/19-01, URBROJ: 238/10-07-02-19-1, od 01. siječnja 2020.), Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad raspisuje natječaj za radno mjesto: Domar/domarka u Pučkom otvorenom učilištu Ivanić-Grad.

PREUZMI DOKUMENT