Stručna usavršavanja

- Ožujak 20 objavio

pou4
Programi osposobljavanja za zanimanja:
Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad nudi obrazovne programe verificirane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Oblik izvođenja nastave:
-redovita
-konzultativno-instruktivna nastava

Program izvode stručni voditelji, predavači
Programi se upisuju kada se prijavi dovoljan broj polaznika (minimalan broj polaznika je 10).
Po završetku školovanja polaznici dobivaju javnu ispravu koja se upisuje u e-knjižicu.
Dokumentacija potrebna za upis:
-Domovnica
-Rodni list
-Vjenčani list
-Svjedodžba
-OIB

NJEGOVATELJICE
U program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba može se upisati osoba koja ima:
-završenu osnovnu školu
-18 godina
-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice.
Osoba mora biti psihički stabilna (rad s bolesnima, nemoćnima, umirućima, izloženost emocionalnom stresu) i dobre psihofizičke kondicije (podizanje, nošenje, premještanje bolesnika/štićenika). Radi se stojeći, u smjenama te noću.

Nastavno područje: zaštita na radu, njega bolesnika, praktična nastava, praktični rad u zdravstvenoj ustanovi, završni ispit. Teoretski dio nastave odvija se u učionicama Pučkog otvorenog učilišta, a praktični u specijalnoj bolnici „Naftalan“ Ivanić-Grad.
Program se provodi u trajanju od: 500 sati

Cijena ovisi o broju polaznika:
-10 polaznika – po polazniku 5.000,00 kn
-iznad 10 polaznika – po polazniku 4.500,00 kn
Postoji mogućnost plaćanja u ratama (6 rata).

DADILJE
U program osposobljavanja za dadilje mogu se upisati:
-osobe sa završenom srednjom školom
-osobe starije od 18 godina
-osobe koje imaju smisao za rad s djecom i komunikativne su
-osobe koje ispunjavaju zdravstvene i psihičke sposobnosti za obavljanje poslova (liječnička svjedodžba o zdravstvenom i psihofizičkom stanju)

Nastavno područje: osnove predškolske pedagogije, osnova psihosocijalna obilježja djeteta, osnove njege u kući i zdravlje djeteta, djeca s posebnim potrebama,obiteljski odgoj i suradnja s roditeljima, osnove dječje psihologije, igra kao socijalizacije i učenja, komunikacija i bonton, zaštita na radu, praksa.
Program se provodi u trajanju od: 410 sati

Cijena ovisi o broju polaznika:
-10 polaznika – po polazniku 4.500,00 kn
-15 polaznika – po polazniku 4.300,00 kn
-20 polaznika – po polazniku 4.000,00 kn

POLJOPRIVREDNIKA
-Voćar, ratar, povrtlar, farmer/mljekar, pčelar, uzgajatelj voća, cvijeća i povrća

OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH
Ovim programom su obuhvaćene osobe iznad 15 godina starosti koje nemaju završeno osnovno obrazovanje. Njima se omogućuje završavanje osnovnog obrazovanja uz proračunskih sredstava države (za polaznike besplatno).

Odgovori