TEČAJEVI ENGLESKOG, NJEMAČKOG I TALIJANSKOG JEZIKA 
Upisi u tijeku!
✔️ komunikacijski pristup
✔️ male grupe
✔️ ugodna i poticajna atmosfera
✔️ praktična nastava (usvajanje jezika koji možete odmah primijeniti u svakodnevnim situacijama)
Dinamika: 2 x tjedno x 2 šks u večernjim satima
Broj sati: 70
Cijena: 2.000,00 kn (mogućnost plaćanja u ratama)
Informacije:
POU Ivanić-Grad
Moslavačka 11, Ivanić-Grad
01/2881-688; 2881-689
info@pou-ivanic-grad.hr