Danas smo ugostili Udrugu “Fun Da Mental” koja je održala interaktivnu predstavu “Abeceda interneta” za 5. i 6. razrede Osnovnih škola Stjepan Basariček, Đuro Deželić i Josip Badalić.
“Abeceda interneta” mutlimedijalna je izvedba koja na interaktivan način osvještava djeci u predadolescenciji i ranoj adolescenciji, opasnosti, zamke, ali i prednosti korištenja interneta. Nastala je u produkciji Udruge “Fun Da Mental” uz podršku Agencije za elektroničke medije i Ministarstva kulture i medija RH te Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva obrazovanja RH.
Kroz pet edukativnih i zabavnih video klipova u kojima se obrađuju teme: kratka povijest interneta, cyberbulling, krađa identiteta, like i osobna vrijednost te “fake news”, predstava lako i kreativno komunicira s djecom, educira ih odgovornom ponašanju na internetu te nakon odgledanog sadržaja otvara prostor za dijalog s djecom, učiteljima i pedagozima.
S obzirom na važnost ovoga Projekta koji je u 2021. podržan od Centra za sigurni internet i Centra za zlostavljanu i nestalu djecu te i u 2022. i dalje nastavlja suradnju s CSI, čiju anonimnu liniju pomoći komunicira na svakoj izvedbi, Grad Ivanić-Grad i Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad omogućili su djeci u najosjetljivijoj dobi s našeg područja da se kroz predstavu educiraju i poslušaju dobre i korisne savjete.

Predstava je odlično prihvaćena, bilo je tu puno ručica u zraku, pitanja i odgovora, a najhrabriji su čak i istupili i iznijeli neka svoja neugodna iskustva elektroničkog nasilja.
Hvala izvođačima, glumcima, Ani Vilenici & Tomislavu Krstanoviću!