Pozivamo, zainteresirane profesore njemačkog i engleskog jezika koji žele postati naši vanjski suradnici (predavači) da se jave u Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad, Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad, tel.:2881-688 ili na e-mail:info@pou-ivanic-grad.hr.