Stručna osposobljavanja

Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad nudi obrazovne programe verificirane od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Programi osposobljavanja za obavljanje poslova:
– njegovateljice
– dadilje
– poljoprivrednici / održiva uporaba pesticida

Programe je verificiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Omogućuju polaznicima stjecanje novog zanimanja.
Po uspješnom završetku programa izdaje se Uvjerenje o osposobljenosti koje ima status javne isprave i može se upisati u e- knjižicu.
Program osposobljavanja za zanimanja:

Dokumentacija potrebna za upis:
– domovnica
– rodni list
– vjenčani list
– svjedodžba
– OIB

Trajanje programa: 160 sati

U program osposobljavanja za poslove gerontodomaćina mogu se upisati osobe koje imaju:
– završenu osnovnu školu
– navršenih 18 godina života
– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj (psihofizičkoj) sposobnosti

Gerontodomaćin/ica dolazi u dom korisnika te mu pomaže u obavljanju aktivnosti svakodnevnog života kao što su: osobna higijena, kupnja, priprema i serviranje hrane, pomoć pri kretanju i korištenju ortopedskih pomagala, održavanje čistoće doma, briga o redovitom uzimanju lijekova, odlazak kod liječnika, u poštu, banku… Korisniku pomaže i u aktivnostima slobodnog vremena izvan doma koje ovise o njegovom individualnom interesu. Uz brojne zadatke koje obavlja, možda je najveća vrijednost u samom njenom prisustvu, razgovoru te pružanju utjehe i emocionalne podrške korisniku.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NJEGOVATELJA/ICE STARIJIH I NEMOĆNIH OSOBA
Steknite kompetencije i osposobite se za ovo humano, traženo i vrlo zapošljivo zanimanje.

Uvjeti upisa:
-završena osnovna škola
-18 godina starosti

Trajanje: 500 sati (teorijski dio: 170 sati; vježbe: 50 sati; praksa: 280 sati;)
Program osposobljavanja realizira se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.
Teorijski dio u trajanju od 170 sati izvodi se u učionici Učilišta, vježbe u trajanju od 50 sati odvijaju se u učionici opremljenoj za vježbe.
Praktični dio u trajanju 280 sati odvija se u Specijalnoj bolnici „Naftalan“ u Ivanić-Gradu. Polaznici vode dnevnik rada praktične nastave. Rad polaznika nadzire mentor.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
– razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u njezi starijih, nemoćnih i bolesnih osoba
– prepoznati promjene u procesu starenja zdravih i bolesnih osoba
– komunicirati na primjeren način s korisnicima i primijeniti pravila poslovnog bontona
– primijeniti pravila i postupke higijene prostora i pribora
– primijeniti pravila zaštite na radu i pružiti prvu pomoć

ZAVRŠNA PROVJERA STEČENIH ZNANJA I VJEŠTINA

Usmena provjera stručnog sadržaja provodi se u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta.
Cijena: ovisi o broju polaznika:
10 polaznika – po polazniku 5.000,00 kn
iznad 10 polaznika – po polazniku 4.500,00 kn (mogućnost plaćanja u 5 rata)

Nastava počinje po formiranju grupa (10 polaznika)

U program osposobljavanja za dadilje mogu se upisati:
-osobe sa završenom srednjom školom
-osobe starije od 18 godina
-osobe koje imaju smisao za rad s djecom i komunikativne su
-osobe koje ispunjavaju zdravstvene i psihičke sposobnosti za obavljanje poslova (liječnička svjedodžba o zdravstvenom i psihofizičkom stanju)

Nastavno područje: osnove predškolske pedagogije, osnova psihosocijalna obilježja djeteta, osnove njege u kući i zdravlje djeteta, djeca s posebnim potrebama,obiteljski odgoj i suradnja s roditeljima, osnove dječje psihologije, igra kao socijalizacije i učenja, komunikacija i bonton, zaštita na radu, praksa.
Program se provodi u trajanju od: 410 sati

Cijena ovisi o broju polaznika: 
-10 polaznika – po polazniku 4.500,00 kn
-15 polaznika – po polazniku 4.300,00 kn
-20 polaznika – po polazniku 4.000,00 kn

IZOBRAZBA IZ ODRŽIVE UPORABE PESTICIDA
Zakon o održivoj uporabi pesticida jasno propisuje da svi profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja, distributeri i savjetnici moraju imati primjerenu naobrazbu za uporabu takvih tvari. Steknite je u našem Učilištu.
Hrvatsko agronomsko društvo je od Ministarstva poljoprivrede ovlaštena institucija za provedbu izobrazbu za sva tri zakonom definirana modula izobrazbe: za profesionalne korisnike, savjetnike i distributere.

Modul za profesionalne korisnike (osnovna i dopunska kategorija) uključuje:
OPG i druge poljoprivrednike (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo),
TVRTKE koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom,(d.d., d.o.o., zadruge) (potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrćarstvo, ukrasno bilje i maslinarstvo)),PRAVNE I FIZIČKE osobe koje održavaju javne površine (parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine) potkategorije: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe).

UVJETI:
navršenih 18 godina života
završeno minimalno osnovno obrazovanje

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
preslika osobne iskaznice
preslika svjedodžbe o prethodno završenom obrazovanju
popunjena prijavnica za izobrazbu
dokaz o uplati

CILJ IZOBRAZBE:
daljnje smanjenje rizika od uporabe sredstava za zaštitu bilja za zdravlje ljudi, životinja i okoliša na temelju prepoznatog rizika uspostava sustava izobrazbe o sigurnoj uporabi pesticida za profesionalne korisnike pesticida, distributere i savjetnike poboljšanje razine znanja i kompetencija profesionalnih korisnika pesticida o sigurnoj uporabi sredstava za zaštitu bilja primjena načela dobre poljoprivredne prakse i temeljnih načela integrirane zaštite bilja u cjelokupnoj proizvodnji bilja.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA
razumjeti prednosti i nedostatke načina uporabe pesticida u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji razumjeti načela dobre poljoprivredne prakse
upoznati zakonske propise koji reguliraju registraciju, stavljanje na tržište, distribuciju, skladištenje i uporabu pesticida prepoznati rizike koji mogu biti posljedica uporabe pesticida i upravljati istima provoditi mjere kojima se smanjuje štetan utjecaj pesticida na zdravlje ljudi i okoliš odabrati odgovarajuća sredstva za zaštitu bilja imajući u vidu moguće nuspojave na zdravlje ljudi, drugih organizama i okoliš
reagirati na odgovarajući način u slučaju moguće nesreće ili trovanja uslijed uporabe pesticida

Tečaj informatike

Program tečaja prilagođen potrebama pojedinca, ali i potrebama tvrtki…

Osnove rada PC računala i MS Windows,
MS Word – pisanje i obrada teksta,
MS Excel – izrada tabličnih proračuna,
Internet na mreži.

Trajanje tečaja: 30 sati
Cijena tečaja: 800,00 kn (mogućnost plaćanja u 2 rate)

Tečajevi stranih jezika

Tečajevi stranih jezika prilagođeni su uzrastu, znanju i potrebama polaznika, a nastava je organizirana za djecu i odrasle, kao i za poslovne ljude.

Kvaliteta nastave se ostvaruje u ugodnom ambijentu, a temelji se na suvremenim metodama učenja jezika, komunikacijskom pristupu te radom u malim grupama u kojima su svi polaznici aktivni sudionici. Tečajevi osposobljavaju polaznike za uspješno snalaženje u svakodnevnim situacijama u kojima se strani jezik koristi simuliranjem stvarnih situacija u kojima polaznici trebaju koristiti strani jezik.

Voditelji/ice tečaja: profesori/ce s dugogodišnjim iskustvom predavanja
Nakon završetka tečaja dobiva se Uvjerenje Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad

Radionice i tečajevi za odrasle

TEČAJEVI KROJENJA I ŠIVANJA

Budite praktični u svakodnevnom životu, uštedite i iskažite svoju kreativnost. Sašijte stolnjak, zavjesu ili neki unikatni odjevni predmet. Ovisno o vašem predznanju i iskustvu, organiziramo dvije vrste tečaja, početni i napredni.

Početni tečaj obuhvaća uvod u osnove krojenja i šivanja, tehnike rukovanja šivaćim priborom i strojem, šivanje jednostavnih stvari (zavjese, jastučnice, stolnjaci), prepravke odjevnih predmeta i sl.

Napredni tečaj je namijenjen onima koji imaju osnovno znanje. Podrazumijeva krojenje i šivanje složenijih odjevnih predmeta. Pristup je individualan te svaki polaznik/ica kroz praktični rad savladava tehniku krojenja i šivanja željenog odjevnog predmeta.

Tečaj je predviđen za osobe starije od 15 godina.
Trajanje tečaja: 30 sati nastave
Cijena svakog stupnja tečaja: 700,00 kn (mogućnost plaćanja u 2 rate)

TEČAJ ŠMINKANJA

Tečaj za osobne potrebe, namijenjen cjelokupnoj populaciji. Ovisno o vašem predznanju i iskustvu, organiziramo dvije vrste tečaja, početni i napredni.

Početni:
Polaznici će upoznati osnove šminkanja dnevnog, večernjeg make up-a i smokey eyes tehniku šminkanja.
Cilj tečaja je upoznati i savladati osnove apliciranja šminke na lice.
Nakon završenog tečaja polaznice će moći kvalitetno našminkati lice u dnevnom, večernjem i smokey eyes stilu.

Trajanje tečaja: 10 sati (tri puta tjedno po 3 školska sata + 1 sat za završno šminkanje)
Cijena: 400,00 kn (mogućnost plaćanja u 2 rate)

RADIONICA IZRADE AROMAKOZMETIKE ZA OSOBNU UPOTREBU

Eterična ulja u kozmetici
Radionica izrade aromakozmetike za osobnu upotrebu namijenjena je svima koji žele naučiti kako jednostavno, od nekoliko sastojaka, kod kuće napraviti preparate za njegu kože.

Aromakozmetika koristi bezalkoholne biljne hidrolate, botanički definirana eterična ulja, hladno prešana biljna ulja, prirodne voskove i maslace, tako da u svakom trenutku znate što stavljate na kožu. Polaznici će na radionici naučiti nešto o aromaterapiji, eteričnim i biljnim uljima, koje ulje odgovara kojem tipu kože i slično, a i sami će napraviti nekoliko preparata koje će ponijeti sa sobom kući.

Trajanje radionice: 4 sata

Cijena : 250,00 kn

TEČAJ PLETENJA (ŠTIRKANJA)
Kreativno se izrazite iglama i vunom! Pletenje je korisna i opuštajuća aktivnost te ima blagotvoran učinak. Uložiti truda u nešto što ste izradili svojim rukama, nešto vaše i unikatno je neprocjenjivo.
Na tečaju pletenja za početnike uče se osnove pletenja, kako na što jednostavniji način, uz još jednostavnije uzorke (mustrice), izraditi, recimo, lijep i ugodan šal.
Trajanje tečaja: 30 sati
Cijena tečaja: 700,00 kn (mogućnost plaćanja u 2 rata)
a

TEČAJ PATCHWORK-a
Popularni mix & match stil nikad ne izlazi iz mode. Patchwork je tehnika kreativnog slaganja šarenih krpica i spajanja malih komadića u mozaik tkanine. Izradi patchworka možemo pristupiti kao individualnom ili kao grupnom radu, kada pojednici rade jedan blok patchworka koji se kasnije sastavlja u cjelinu. Radeći patchwork ostvarujemo svoju maštu, učimo kombiniranje boja, razlikovanje tkanina, crtanje shema, izračunavamo koliko i kakve nam tkanine treba, postižemo spretnost prstiju. Gotovi patchwork ukrašavamo i dotjerujemo bodovima veza, aplikacijom, perlicama, dugmadima i ukrasnim tkaninama.
Trajanje tečaja: 30 sati
Cijena tečaja: 2.000,00 kn (mogućnost plaćanja u 2 rate)

TEČAJ TKANJA
Tkanje je dio svjetske kulturne baštine, a s obzirom da se u Hrvatskoj  tkalo od prapovijesti, tkanje u našim krajevima ima vrlo veliku važnost.

Tijekom tečaja, polaznici se upoznaju s tkalačkim stanom, njegovim pojedinim dijelovima, pripremnim radovima prije samog tkanja te procesom tkanja (snovanje osnove, postavljanje osnove na tkalački stan, uvođenje niti osnove u ničice i tkalačko brdo te pritkivanje osnove). Na tečaju se izrađuje vlastiti rad, razvija se fina motorika i kreativnost.

Trajanje tečaja: 30 sati

Cijena tečaja: 600,00 kn (mogućnost plaćanja u 2 rate)

DRAMSKI STUDIO

Dramske igre se dugo koriste u obrazovanju mladih pri čemu su se pokazale vrlo učinkovitima. Daju mogućnost mladima da se otvore i komuniciraju na drugačijoj razini i lakše usvajaju pojmove i tipove ponašanja koji im inače predstavljaju problem. One su izvrsne za razvijanje inteligencije, pamćenja i govornih sposobnosti, a potiču i povezanost mladih unutar grupe. Polaznici uče surađivati s drugima, vježbaju glas i govor, poboljšavaju fizičku koordinaciju, razvijaju maštu, potiču samopouzdanje, samopoštovanje, samodisciplinu i samouvjerenost.
Dramski studio namijenjen je učenicima osnovnih škola od 4. do 8. razreda te srednjoškolcima. Ciljevi i metode rada prilagođeni su dobi i mogućnostima polaznika. Kroz dramsko-pedagoški odgoj i obrazovanje, polaznici upoznaju i uče primjenjivati različite dramske metode i tehnike.

Trajanje: 70 sati (od listopada 2019. do lipnja 2020.)
Cijena: 80,00 kn mjesečno

POU organizira:
-kazališne predstave za djecu
-kazališne predstave za odrasle
-kino projekcije najnovijih filmova
-izložbe
-koncerte
-predavanja
-radionice

Od rujna ove godine nastavljamo s bogatim zabavnim i edukativnim programom (predavanja, radionice, koncerti, izložbe, kazališne predstave za odrasle i djecu, a uskoro počinje i kino projekcija najnovijih filmova).

Prijavite se na naš newsletter i saznajte sve o novim člancima i informacijama

na stranici POU Ivanić-Grad