IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU
PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU
PROGRAM RADA ZA 2017. GODINU
II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.

POU-PR-RAS_2016
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2016. GODINU
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017.GODINU
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2018.GODINU